GIANFRANCO FERRE – Phụ kiện – Giảm giá 30%

1. Ví da màu đen cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Ví da GIANFRANCO cho nam; 14 ngăn: trong đó 9 ngăn chứa card, 1 ngăn vách nhựa trong suốt, 2 ngăn chứa vé; giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da cừu

– Kích thước: 12,5 x 9,5 x 2 cm

Giá 75euro = 1.699.000VND

Giá tại Paris: 90euro = 2.039.000VND

2. Thắt lưng da màu đen cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER.

– Màu đen

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

3. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

4. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt màu đen; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

5. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

6. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

7. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

8. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

9. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

10. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

11. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

12. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ sáng; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

12. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER, giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110 cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

13. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER, giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110 cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

14. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER, giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110 cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

15. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER, giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110 cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

16. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER, giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110 cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

16. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– Thắt lưng da trơn, khóa thép mạ sáng có logo FERRER, giao hàng nguyên hộp.

– Màu hạt dẻ

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110 cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

17. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt màu đen; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

17. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt màu đen; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

18. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

19. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

20. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

21. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

22. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

23. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

24. Thắt lưng da hai mặt cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt: một mặt màu đen + một mặt màu hạt dẻ; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

25. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE

Đặc điểm:

– 2 mặt màu đen; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

26. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt màu đen; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

27. Thắt lưng da cho nam – GIANFRANCO FERRE


Đặc điểm:

– 2 mặt màu đen; khóa thép mạ sáng có logo FERRER

– Chất liệu: 100% da

– Kích thước: dài 110cm x rộng 3cm

Giá 70euro = 1.586.000VND

Giá tại Paris: 120euro = 2.719.000VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

0 Responses to “GIANFRANCO FERRE – Phụ kiện – Giảm giá 30%”  1. Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s
Lựa chọn hãng thời trang

Chào mừng quí khách đến với ParisSolde.com

Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đảm bảo 100% có nguồn gốc từ châu Âu như Pháp, Ý. Mẫu mới cập nhập hàng ngày. Những mẫu mới cập nhập đều đã có mặt tại Hà Nội. Quí khách hãy lựa chọn cho mình mẫu sản phẩm ưng ý nhất, liên hệ với chúng tôi để thử và mua hàng. Chi tiết cụ thể xin đọc "CÁC BƯỚC MUA HÀNG" hoặc liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể. Hotline: 091-450-2999 Email: parissolde@gmail.com YM: parissolde Skype: parissolde ParisSolde.Com rất hân hạnh được phục vụ.

Liên kết

Advertisements

%d bloggers like this: