Corpus Christi – Trang sức bạc – Khuyến mãi từ 07/10 – 10/10

1. Dây chuyền cổ 5 mặt – CORPUS CHRISTI


Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc mạ vàng

– Mặt dây chuyền bằng bạc mạ vàng, ngọc trai, đá grenat (grenat) và đá thạch anh (quarzt).

– 5 mặt: 1 hình trái tim bằng bạc mạ vàng + 1 ngọc trai màu xám + 1 bàn tay bằng bạc mạ vàng + 1 viên đá thạch anh trắng mờ mài bóng + 1 cây thánh giá bằng bạc mạ vàng.

– Chiều dài dây: 43cm; chiều dài mặt: từ 0.4 – 1.4cm

– Thành phần: Bạc mạ vàng, ngọc trai, grenat, thạch anh

Giá 115euro = 2.600.000VND

2. Dây chuyền mặt đôi cánh – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc , 2 cánh bằng bạc mạ vàng.

– Dây chuyền dài: 43cm; Mặt: 1.5 x 0.6cm

– Thành phần: bạc & bạc mạ vàng.

Giá 77euro = 1.744.000VND

3. Dây chuyền mặt chìa khóa, ngọc trai, vương miện – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc mạ vàng, mã não trắng, 3 mặt dây: 1 chìa khóa bằng bạc mạ vàng + 1 viên mã não trắng hình ngọc trai + 1 vương miện bằng bạc mạ vàng đặt trên đỉnh viên mã não.

– Chiều dài dây: 44 cm; chìa khóa = 2.8 x 1.2 cm; mã não = 1.4 x 0.9cm; vương miện = 0.7 x 0.4cm

– Chất liệu: Bạc mạ vàng + mã não trắng.

Giá 120euro = 2.719.000VND

4. Dây chuyền mặt hình tim – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, bạc mạ vàng, đá grenat: dây chuyền bằng bạc + 3 mặt: 1 mặt trái tim khắc “Dedicated to my mother” + 1 bônh hoa nhỏ bằng bạc mạ vàng + 1 viên grenat nhỏ.

– Chiều dài: Dây = 44cm; mặt trái tim = 2 x 1.2 cm

– Chất liệu: bạc, bạc mạ vàng, grenat

Giá 147euro = 3.333.000VND

5. Dây chuyền mặt trái tim và hoa xà cừ – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc mạ vàng, mặt trái tim bằng bạc mạ vàng trang trí thêm bởi một bông hoa bằng xà cừ trắng.

– Chiều dài dây = 43cm; trái tim = 1 x 0.6cm

– Chất liệu: bạc mạ vàng + xà cừ trắng.

Giá 92euro = 2.084.000VND

6. Dây chuyền mặt trái tim và chữ thập nhỏ – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bạc và vàng 18k: dây chuyền bằng bạc + mặt trái tim đội vương miện bằng bạc trang trí phía trên bởi một hình chữ thập bằng vàng 18k.

– Dây chuyền dài 44 cm; mặt = 1 x 0.8cm

– Chất liệu: Bạc + vàng 18k

Giá 162euro = 3.670.000VND

7. Dây chuyền mặt thánh giá hoa xà cừ – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, mặt hình thánh giá nhỏ bằng bạc mạ vàng trang trí bởi một bông hoa màu bằng xà cừ trắng đặt chính giữa.

– Dây chuyền dài 44cm; thánh giá = 1.8 x 1.2 cm

– Chất liệu: bạc, bạc mạ vàng + xà cừ trắng.

Giá 77euro = 1.744.000VND

8. Dây chuyền thánh giá, đầu lâu, hoa – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, mặt thánh giá bằng bạc, mỗi đầu thánh giá đều có một bông hoa cũng bằng bạc, một bông hoa bằng xà cừ trắng trang trí phía trên bởi một đầu lâu bằng bạc.

– Chiều dài dây 61cm, thánh giá 4.5 x 3.2 cm

– Chất liệu: bạc + xà cừ trắng.

Giá 150euro = 3.400.000VND

9. Dây chuyền mặt đao chuôi chữ thập – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, thanh đao bằng bạc trang trí bởi một chữ thập bằng vàng 18k

– Chiều dài dây 66cm, thanh đao 6.5 x 1cm

– Chất liệu: bạc + vàng 18k

Giá 272euro = 6.163.000VND

10. Dây chuyền mặt huy chương hình trái tim, đá grenat – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc mạ vàng, 2 mặt dây: 1 mặt hình huy chương có hình trái tim + 1 viên grenat.

– Chiều dài dây 44cm, mặt 1 x 0.7 cm

– Chất liệu: bạc, bạc mạ vàng và grenat

Giá 135euro = 3.059.000VND

11. Dây chuyền thánh giá, hoa – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền tròn bằng bạc mạ vàng khắc hình chữ thập và trái tim, thánh giá bằng bạc và pha lê, mặt bông hoa màu hồng bằng san hô.

– Dây chuyền dài 49cm, đường kính mặt tròn 1 cm, thánh giá 1 x 0.8 x 0.2 cm, bông hoa 0.5 x 0.2 cm

– Chất liệu: bạc, bạc mạ vàng, pha lê, san hô.

Giá 130euro = 2.945.000VND

12. Dây chuyền mặt tròn khắc chữ thập – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, mặt hình oval bằng bạc khắc chữ thập bằng vàng.

– Chiều dài dây 48cm, mặt oval 1.2 x 1cm

– Chất liệu: bạc và vàng

Giá 205euro = 4.645.000VND

13. Dây chuyền mặt khóa số 8 – CORPUS CHRISTIE

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, khóa số 8 bằng bạc mạ vàng

– Dây chuyền dài 49cm, khóa số 8 = 5.5 x 1.3cm

– Chất liệu: bạc và bạc mạ vàng

Giá 215euro = 4.871.000VND

14. Dây chuyền mặt đầu lâu nhỏ – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, mặt dây bằng bạc gắn một đầu lâu bằng bạc mạ vàng, trên đầu lâu có hoa văn kiểu bộ lạc.

– Chiều dài dây 43cm, chiều dài mặt dây 3cm, đầu lâu 0.8 x 0.5cm

– Chất liệu: bạc và bạc mạ vàng

Giá: 100euro = 2.266.000VND

15. Dây chuyền mặt vương miện nhỏ – CORPUS CHRISTIE

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, vương miện bằng bạc chạm khắc rất tinh xảo.

– Chiều dài dây 50cm, vương miện 2 x 2cm

– Chất liệu: bạc

Giá: 245euro = 5.551.000VND

16. Dây chuyền mặt thẻ – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm

– Dây chuyền gồm các hạt tròn nhỏ bằng bạc, mặt hình chữ nhật bằng bạc chạm khắc tinh xảo, họa tiết hoa chạm trong các ô hình thoi.

– Chiều dài dây: 50cm; mặt 3.8 x 2cm

– Chất liệu: bạc

Giá: 250euro = 5.665.000VND

17. Dây chuyền plaque Kingdom – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền lớn bằng bạc, mặt hình chữ nhật bằng bạc khắc chữ “KINGDOM OF MY HEART” , vương miện bằng vàng khắc nổi trên đầu chữ K.

– Chiều dài dây 58cm, mặt 4.3 x 2.9cm

– Chất liệu: bạc + vàng 18k

Giá: 417euro = 9.449.000VND

18. Dây chuyền mặt súng lục – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc mạ vàng, mặt hình súng lục có nạm pha lê.

– Dây chuyền dài 49cm, mặt súng: 3 x 1.8 x 0.4cm

– Chất liệu: bạc mạ vàng, pha lê

Giá: 250euro = 5.665.000VND

19. Dây chuyền mặt đầu lâu, vương miện, ngọc trai – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc, mặt ngọc trai hồng , trên là hình đầu lâu xương chéo bằng bạc đội vương miện bằng bạc mạ vàng

– Dây chuyền dài 49cm; Ngọc trai 1 x 0.7cm; Đầu lâu xương chéo 1.4 x 1cm; Vương miện 0.7 x 0.4cm

– Chất liệu: bạc, bạc mạ vàng, ngọc trai hồng

Giá: 137euro = 3.104.000VND

20. Dây chuyền mặt đầu lâu, hoa xà cừ – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền mắt xích bằng bạc mạ vàng, mặt dây chuyền hình đầu lâu bằng bạc mạ vàng với bông hoa bằng xà cừ hồng phía trên. Họa tiết trang trí kiểu bộ lạc trên đầu lâu.

– Dây chuyền dài 43cm, đầu lâu: 1.3 x 1.3 x 0.8cm

– Chất liệu: bạc, xà cừ hồng.

Giá: 200euro = 4.532.000VND

21. Dây chuyền mặt đầu lâu – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Kiểu dây xích hình oval bằng bạc, mặt đầu lâu bằng bạc với bông hoa bằng pha lê trên đỉnh, hơi lệch về bên phải, họa tiết trang trí kiểu bộ lạc da đỏ trên đầu lâu.

– Chiều dài dây 53cm; đầu lâu 1.5 x 1.9 x 1.2cm

– Chất liệu: bạc, pha lê.

Giá: 357euro = 8.089.000VND

22. Dây chuyền mặt hình hổ có cánh – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Dây chuyền bằng bạc mạ vàng, mặt dây chuyền hình hổ có cánh bằng bạc mạ vàng.

– Chiều dài dây 61cm, mặt 2.5 x 1.5cm

– Chất liệu: bạc mạ vàng

Giá: 192euro = 4.350.000VND

23. Ghim cài hình trái tim trên lửa – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Ngọn lửa bằng bạc mạ vàng bên trên là trái tim bằng bạc

– Kích thước: 3 x 3 cm

– Chất liệu: Bạc và bạc mạ vàng

Giá: 187euro = 4.237.000VND

24. Ghim cài áo hình vương miện – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Ghim cài áo hình vương miện bằng bạc mạ vàng gắn ngọc trai và pha lê.

– Kích thước: 4.7 x 4.5cm

– Chất liệu: bạc mạ vàng, ngọc trai, pha lê.

Giá: 215 euro = 4.871.000VND

25. Ghim cài áo hình ngôi sao – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Ghim cài áo bằng bạc gắn pha lê.

– Kích thước: đường kính 5.8cm

– Chất liệu: Bạc + pha lê

Giá: 135 euro = 3.059.000VND

26. Nhẫn vương miện – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Nhẫn bằng bạc hình vương miện.

Giá: 87 euro = 1.971.000VND

27. Bộ nhẫn gồm 3 chiếc – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Bộ nhẫn gồm 3 chiếc bằng bạc mạ vàng: 1 chiếc mặt trái tim, khắc chữ “Ask My Heart” + 1 chiếc mặt hình vương miện, khắc chữ “Queen Of My Heart” + 1 chiếc mặt hình trái tim trên có ngọn lửa, khắc chữ ” Ask My Heart”

– Chất liệu: Bạc mạ vàng

Giá: 172 euro = 3.897.000VND

28. Bộ nhẫn gồm 3 chiếc mặt hoa – CORPUS CHRISTI

Đặc điểm:

– Bộ nhẫn gồm 3 chiếc mặt hoa xà cừ: 1 màu hồng + 1 màu đen + 1 màu trắng

– Chất liệu: Bạc mạ vàng, xà cừ

Giá: 177 euro = 4.010.000VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

0 Responses to “Corpus Christi – Trang sức bạc – Khuyến mãi từ 07/10 – 10/10”  1. Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s
Lựa chọn hãng thời trang

Chào mừng quí khách đến với ParisSolde.com

Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đảm bảo 100% có nguồn gốc từ châu Âu như Pháp, Ý. Mẫu mới cập nhập hàng ngày. Những mẫu mới cập nhập đều đã có mặt tại Hà Nội. Quí khách hãy lựa chọn cho mình mẫu sản phẩm ưng ý nhất, liên hệ với chúng tôi để thử và mua hàng. Chi tiết cụ thể xin đọc "CÁC BƯỚC MUA HÀNG" hoặc liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể. Hotline: 091-450-2999 Email: parissolde@gmail.com YM: parissolde Skype: parissolde ParisSolde.Com rất hân hạnh được phục vụ.

Liên kết

Advertisements

%d bloggers like this: